ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Pavel Škorpa

IT administrator
+420 266 199 842
skorpa@dilia.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Dana Nová

ved.účt.KS, výplaty rozúčtování, inkaso a výplaty ze zahraničí
+420 266 199 863
nova@dilia.cz

Šárka Procházková

ved. honor. účtárny, inkaso a výplaty média - filmy, AVD
+420 266 199 819
prochazkova@dilia.cz

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA

Ivana Smolíková

hospodářská správa
+420 266 199 832
smolikova@dilia.cz

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Barbora Chovancová

právní oddělení - dědictví, úschovy
+420 266 199 834
chovancova@dilia.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Kamila Slotová

účetní, výplaty do zahraničí
+420 266 199 867
slotova@dilia.cz

Martina Tesařová

pokladna DILIA
+420 266 199 822
tesarova@dilia.cz

Vladimíra Švamberková

účetní, inkaso a výplaty literatura, hudební materiál
+420 266 199 814
svamberkova@dilia.cz

Miroslava Špreňarová

účetní, inkaso a výplaty média - filmy, AVD
+420 266 199 821
sprenarova@dilia.cz

Eva Suchá

účetní, výplaty divadelní autoři
+420 266 199 869
sucha@dilia.cz

Iveta Sofronová

účetní, inkaso různé žánry
+420 266 199 835
sofronova@dilia.cz

Jitka Bendová

účetní, inkaso stálá divadla
+420 266 199 820
bendova@dilia.cz

Gabriela Řeháková

účetní, interní doklady DILIA
+420 266 199 840
rehakova@dilia.cz

Markéta Mrákotová

účetní KS, inkaso a platby za rozhlasové provozování
+420 266 199 875
mrakotova@dilia.cz

Bohuslava Křížková

účetní KS, inkaso pro KS
+420 266 199 844
krizkova@dilia.cz

Blanka Kolaříková

účetní, inkaso ze zahraničí, inkaso a výplaty výkonní umělci
+420 266 199 846
kolarikova@dilia.cz

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

JUDr. Andrea Chaibiová

právník DILIA
+420 266 199 865
chaibiova@dilia.cz