EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Alžběta Široká

vedoucí literárního odd.
+420 266 199 841
siroka@dilia.cz

Marcela Nejedlá

literární oddělení
+420 266 199 841
nejedla@dilia.cz