VEDOUCÍ ODD.

Zdeněk Harvánek

Head of Theatre and Music dpt.
+420 266 199 876
+420 266 199 876
harvanek@dilia.cz

AGENTÁŽ

Mgr. Helena Singh Eliášová

Agent - promotion of English, German, Romance and Scandinavian Plays
+420 266 199 823
eliasova@dilia.cz

Marie Špalová

Agent - promotion of Czech, Slovak, Hungarian, Polish & Russian Plays
+420 266 199 861
spalova@dilia.cz

Mgr. Andrea Raušerová

Agent - Promotion of English Speaking Plays
+420 266 199 837
rauserova@dilia.cz

SMLUVNÍ ODDĚLENÍ – TUZEMSKO

Jana Marešová

divadelní oddělení - referent pro tuzemsko
+420 266 199 845
maresova@dilia.cz

Vlasta Štillerová

divadelní oddělení - referent pro tuzemsko
+420 266 199 826
stillerova@dilia.cz

SMLUVNÍ ODDĚLENÍ – ZAHRANIČÍ

Bc. Martin Kaňovský

Contract Agent – English and Romance-speaking countries, Czech authors in Russia and Ukraine
+420 266 199 833
kanovsky@dilia.cz

Adéla Krausová

divadelní oddělení - referent pro zahraničí, německy mluvící země, Polsko, Slovensko; dále Skandinávie; texty pro amatéry
+420 266 199 829
a.krausova@dilia.cz