,

Hra mladého britského dramatika a herce Thomase Eccleshara Pastorála z roku 2013 bývá nejčastěji charakterizována jako absurdní eko-gotický dystopický horor, kterému nechybí černý humor. Eccleshare vybočuje ze současného trendu britské dramatiky zabývající se klimatickou krizí mj. fantaskní představivostí a tím, že výchozí situaci staví v opačném pořadí. Není zde prezentován post-apokalyptický svět, ve kterém je příroda zničena následkem lidského jednání. Ve hře Pastorála příroda bují a přebírá zpět nadvládu nad životem na planetě a vrací úder lidskému pokolení. V Londýně blízké budoucnosti tak vypuká boj o přežití. Rostliny prorůstají betonem a ničí vše, co jim stojí v cestě. To, co lze sníst, slouží jako potrava pro zvířata, ne pro lidi. Je tedy jen otázkou času, kdy zvířata zaútočí a zlikvidují poslední příslušníky lidského pokolení. Logicky začnou od nejslabších kusů: starých lidí a dětí. Hlavními postavami jsou právě příslušníci těchto dvou skupin: pospávající stařena Moll a jedenáctiletý Artur, kteří jako poslední zbydou v prázdném bytě, kde se Pastorála odehrává.

Eccleshare nápaditě stupňuje napětí a nechává britskou faunu a flóru přetvořit londýnské ulice k nepoznání. To, že „příroda je plná života“ není v tomto případě zprávou optimistickou, ale výhružnou. Divadlům to poskytuje nesmírně nápaditý a zábavný prostor. Autor za svůj debut získal Verity Bargade Award.

Připravujeme český překlad.